top of page
Leaf Pattern Design

Coaching Zespołowy

Coaching zespołowy koncentruje się na pracy grupowej, interakcjach między członkami zespołu i osiąganiu wspólnych celów.

Pomaga usprawnić komunikację w zespole, co prowadzi do lepszej współpracy, zrozumienia i umiejętności rozwiązania konfliktów. Wykorzystuje metody, które sprawiają że możliwe jest budowanie  zaufania. Coaching może również  pomóc zespołowi w ustaleniu jasnych celów i wyznaczeniu strategii, aby je osiągnąć.​

 

bottom of page