top of page

HOW CAN I HELP?

Development of leadership skills

Tworzenie i konsultowanie procesów HR

Development of soft skills

Improving team collaboration

Better understanding of people in the organization

Support in team goal definition and decision making

HOW AM I HELPING?

INDIVIDUAL CONSULTATIONS FOR LEADERS AND HR

Consultations in the field of better understanding of the team, solving difficult situations, building organizational culture and HR processes.

TRAINING AND WEBINARS

Managing a diverse team Creating a team Creative thinking workshops Communication in the context of Transactional Analysis Integration Workshops Well-being and Mental Health

TEAM COACHING

A way to integrate, improve communication and cooperation in a team.

FACILITATION OF MEETINGS

Support in team search for solutions, defining goals and action plans.

PRICE-LIST

INDIVIDUAL CONSULTATIONS

FIRST CONSULTATION

free of charge

Online 
30 minutes

STANDARD CONSULTATION

150 PLN

Online or meeting in Krakow or Rzeszow 
50 minutes

4 CONSULTATIONS

500 pln

Online or meeting in Krakow or Rzeszow
50 minutes

PRACA Z GRUPAMI I ZESPOŁAMI

Konkretna cena jest ustalana indywidualnie. Jest zależna od: ilości dni i godzin szkoleniowych, wielkości grupy, liczby zaangażowanych trenerów/konsultantów, dodatkowych materiałów dla uczestników. Cena obejmuje konsultację w zakresie potrzeb szkoleniowych i indywidualne dopasowanie celów oraz narzędzi.

SZKOLENIE

1500 - 3000 pln

standardowy dzień szkoleniowy

FACYLITACJA

1200 - 2000 pln

standardowy dzień szkoleniowy

COACHING ZESPOŁOWY

1200 - 3000 pln
standardowy dzień szkoleniowy

WEBINAR

800 - 1000 pln
30 - 90 min

POROZMAWIAJMY

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page