top of page

Moja Filozofia

Biznes potrzebuje Wrażliwych Liderów. Wrażliwy oznacza empatyczny, świadomy siebie i uważny na innych, autentyczny. Jeśli chcesz rozwinąć tę część swojego liderskiego stylu zapraszam do kontaktu. Pomogę Ci lepiej zrozumieć Twój zespół oraz jego poszczególnych członków/członkinie, co znacznie zwiększy Twoją efektywność jako lidera/liderki.
Praca ze mną to inwestycja w długofalowe i pogłębione działania, które mają na celu prowadzenie do realnej zmiany.

W czym pomagam ?

Rozwój umiejętności liderskich

Tworzenie i konsultowanie procesów rozwojowych

Rozwój kompetencji miękkich

Poprawa współpracy w zespole

Lepsze rozumienie
ludzi w organizacji

Wsparcie w zespołowym definiowaniu celów
i podejmowaniu decyzji

Metody Pracy

Image by steffi harms

KONSULTACJE INDYWIDUALNE   DLA LIDERÓW I HR

Konsultacje z zakresu lepszego rozumienia zespołu, rozwiązywania sytuacji trudnych, budowania kultury organizacyjnej oraz procesów HR.

Image by Dejan Zakic

 SZKOLENIA I WEBINARY

Image by Vladimir Malyutin
Image by Alexander Grey

COACHING ZESPOŁOWY

Sposób na integrację, poprawę komunikacji i współpracy w zespole.

Image by Fabrizio Conti

FACYLITACJA SPOTKAŃ

Wsparcie w zespołowym szukaniu rozwiązań, definiowaniu celów i planów działania.

COACHING INDYWIDUALNY

Indywidualne sesje coachingowe dla pracowników i managerów. 

POROZMAWIAJMY

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page